Izjava o privatnosti

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nositelja podataka, uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i sukladno odredbama Crossover d.o.o. važeća pravila o privatnosti specifične za pojedinu zemlju.Putem ove politike zaštite privatnosti, naša tvrtka nastoji informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i obradimo. Pored toga, ljudi će obaviješteni o svojim pravima u skladu s ovim pravilima o privatnosti. Kao kontrolor, Crossover d.o.o. je poduzeo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala puna zaštita osobnih podataka obrađenih ovim stranicama. Ipak, prijenosi podataka temeljeni na Internetu mogu imati sigurnosne rupe, tako da apsolutna zaštita ne može biti zajamčena. Iz tog razloga, svaka pogođena osoba može također prenijeti osobne podatke alternativnim putem, npr. Putem telefona.

1. Definicije
Pravila o privatnosti Crossover d.o.o. temelji se na terminologiji koju koristi europski zakonodavac i zakonodavstvo u usvajanju Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša pravila o privatnosti također bi trebala biti jednostavna i razumljiva za ove klijente i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, želimo unaprijed objasniti definicije koja se koristi. U ovim pravilima o privatnosti upotrebljavamo među ostalima sljedeće pojmove:
a) Osobnih Podataka
Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (u daljnjem tekstu "subjekt podataka"). Pri tome se smatra fizička osoba koja se, izravno ili neizravno, posebno povezujući s identifikatorom, kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, on-line identifikator ili jedna ili više posebnih značajki, izražava fizičke, fiziološke, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni mogu se identificirati.
b) Pogođena Osoba
Pogođena osoba je svaka identificirana ili prepoznatljiva fizička osoba čiji osobni podaci obrađuju kontrolor.
c) Obrada
Obrada je svaki proces ili niz operacija, sa ili bez pomoći automatiziranih postupaka, izvedenih u vezi s osobnim podacima kao što su prikupljanje, prikupljanje, organiziranje, organiziranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, čitanje, upitivanje, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenja ili bilo koji drugi oblik pružanja, podudaranja ili povezivanja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja.
d) Ograničenje Obrade
Ograničenje obrade označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove buduće obrade.
e) Profiliranje
Profiliranje je bilo kakva automatizirana obrada osobnih podataka koja se sastoji u korištenju tih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, a osobito aspekte koji se odnose na uspješnost poslovanja, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne Analizirati ili predvidjeti sklonosti, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili preseljenje te fizičke osobe.
f) Pseudonymization
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu dodijeliti "određene pogođene osobe" bez potrebe za dodatnim informacijama, pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podložne tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da su osobni podaci osobni podaci nisu dodijeljeni "identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi".
g) Odgovoran ili kontrolor
Kontrolor ili kontrolor je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, tijelo ili tijelo koje sama ili u dogovoru s drugima odlučuje o svrsi i načinu obrade osobnih podataka. Ako su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili zakonom država članica, kontrolor ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni na temelju Unije ili nacionalnog prava.
h) procesora
Procesor je fizička ili pravna osoba, tijelo javne autoritet, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.
i) Prijemnik
Primatelj je fizička ili pravna osoba, autoritet, agencija ili drugi subjekt kojemu je otkriven Osobni podaci, bez obzira je li treća strana. Međutim, vlasti koje mogu primiti osobne podatke u okviru Unije ili nacionalnog zakona u vezi s određenom misijom ne smatraju se prijamnik.
j) Treća Strana
Treće je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, tijelo ili tijelo koje nije subjekt podataka, kontrolor, procesor i osobe ovlaštene osim izravnom odgovornošću kontrolora ili procesora za obradu osobnih podataka.
k) Pristanak
Suglasnost, je koju pogođena osoba daje na informirani i nedvosmislen način u obliku izjave ili drugog nedvosmislenog akta za pojedini slučaj da pogođena osoba slaže s obradom osobnih podataka koji se odnose na nju.

2. Ime i adresa kontrolora
Odgovorna osoba u smislu Uredbe o općoj zaštiti podataka, ostalih zakona o zaštiti podataka u državama članicama Europske unije i drugim odredbama karaktera zaštite podataka su:
Crossover d.o.o.
Put Duja 16
21000 Split
Mobitel +385 952 44 55 66
info@xover.eu
www.xover.eu


3. Cookies
Web stranice Crossover d.o.o. koristiti Cookies. Cookies su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na "računalni sustav" putem internetskog preglednika. Mnoge web stranice i poslužitelji koriste Cookies. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID Cookies. ID Cookie jedinstven je identifikator Cookie. Sastoji se od niza kojim se "web stranice" i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen Cookie. To omogućuje internet stranice i poslužitelje da razlikuju "internetski preglednik dotične osobe" "predmeta" od drugih "internetskih preglednika" koji sadrže druge Cookies. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID Cookie. Korištenjem Cookies, Crossover d.o.o može pružiti korisnicima ove web stranice s više user-friendly usluga koje ne bi bilo moguće bez Cookies. Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj internetskoj stranici mogu se optimizirati u smislu Cookies. Cookies nam dopuštaju, kao što je već spomenuto, da prepoznaju korisnike naše web stranice. Svrha ovog prepoznavanje jest olakšavanje korištenja web stranice naših korisnika. Na primjer, korisnik web-lokacije koji upotrebljava Cookies "ne mora ponovno unijeti svoje vjerodajnice svaki put kada posjete web stranicu, jer to preuzima web mjesto i Cookie pohranjen na korisničkom računalnom sustavu. Drugi primjer je Cookie košarice za kupnju u online trgovini. Online trgovina pamti stavke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu za kupnju putem Cookie.Nadalje, već postavljeni Cookie mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem Internet preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim uobičajenim internetskim preglednicima. Ako pogođena osoba deaktivira postavljanje Cookie u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti u potpunosti upotrebljive.

4. Prikupljanje općih Podataka i Informacije
Web stranica Crossover d.o.o. Prikuplja niz općih podataka i informacija sa svakim pozivom "pogođene osobe" ili "automatiziranim sustavom". Diese allgemeinen Informationen und Informationen werden in Serverprotokollen gespeichert. Može se snimiti (1) upotrebljavali su vrste preglednika i verzije, (2) operativni sustav pristupnog sustava, (3) web stranica iz kojeg pristupni sustav "dopire do našeg web mjesta" (takozvane preporuke), (4) pod-web stranice kojima se pristupa putem pristupnog sustava na našoj web stranici, (5) datum i vrijeme pristupa web stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelj internetskih usluga pristupnog sustava i (8) ostale slične "podatke i informacije" koji se koriste u "slučaju napada" na naše "informacijske tehnologije". Crossover d.o.o. ne donosi zaključke oko "pogođena osoba" u korištenju ovih općih podataka i informacija. Umjesto toga, potrebne su ove informacije (1) kako bi ispravno isporučili sadržaj naše web stranice, (2) za optimizaciju sadržaja naše web stranice, kao i oglašavanje za ove, (3) osigurati stalnu "funkcionalnost" naših "informacijskih tehnologija" i "tehnologiju naše web stranice" i (4) osigurati "tijela za provedbu zakona" u "slučaju cyberattack" "potrebne informacije" za kazneni progon. Ove anonimno prikupljene podatke i informacije Crossover d.o.o. stoga s jedne strane statistički i ocijeniti s ciljem povećati zaštitu podataka i sigurnost podataka u našoj tvrtki kako bismo u konačnici osigurali najbolju moguću razinu zaštite za osobne podatke koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka dnevnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje je odredio zahvaćena osoba.

5. Pretplatite se na naš newslettera
Na web stranici Crossover d.o.o. daje korisnicima mogućnost pretplate na naš newsletter tvrtke. Koji "osobni podaci" u "redoslijedu biltena" prenose se "odgovorna osoba" za obradu, rezultati iz "upotrijebljene ulazne maske". Crossover d.o.o. obavještava svoje kupce i poslovne partnere u redovitim intervalima putem newslettera o ponudi tvrtke. Newslettera naše tvrtke može primiti samo osoba u pitanju ako (1) pogođena osoba ima važeću adresu e-pošte i (2) pogođena osoba registrira se za newsletter..Za "e-mail adresu" koju je po prvi put unijela pogođena osoba za slanje Newslettera, "pravni razlozi" u "dvostrukom postupku uključivanja" šalju se "e-mail potvrde". Ovom potvrdom e-pošte provjeravamo je li vlasnik adrese e-pošte odobren primitak Newsletera kao "pogođene osobe". Pri pretplati na bilten pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava koji je upotrijebio dotična osoba u vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije, koje je odredio davatelj internetskih usluga (ISP). Prikupljanje tih podataka nužno je za razumijevanje (moguće) zloupotrebe adrese e-pošte pogođene osobe kasnije i stoga služi kao zakonska zaštitna mjera za kontrolora. Osobni podaci prikupljeni u sklopu prijave za newsletter koriste se isključivo za slanje našeg newslettera. Pretplatnici na newsletter također mogu biti obaviješteni putem e-maila, ako je to potrebno za rad službe za newsletter ili registraciju, što može biti slučaj u slučaju promjena u biltenu ili tehničkim izmjenama. Nema prijenosa "osobnih podataka prikupljenih u sklopu usluge biltena" trećim stranama. Pretplata na naš newsletter može u svakom trenutku raskinuti od "pogođena osoba". Suglasnost za pohranu osobnih podataka koje nam je pogođena osoba dao za "slanje newslettera" može se u bilo kojem trenutku opozvati. U svrhu ukidanja pristanka, u svakom newlettera nalazi se odgovarajuća veza. Također je moguće otkazati pretplatu na newsletter u bilo kojem trenutku, izravno na web mjestu kontrolora ili informirati kontrolera na drugačiji način.

6. praćenje Newsletter
Newslettera Crossover d.o.o. sadrže takozvani brojčani pikseli. Piksel za brojanje je minijaturna grafika koja je ugrađena u takve e-poruke koja se šalju u HTML formatu kako bi omogućili snimanje dnevnika i analizu log datoteke.To omogućuje statističku evaluaciju uspjeha ili neuspjeha mrežnih marketinških kampanja. Crossover d.o.o. može koristiti piksel kako bi otkrio jesu li i kada je "zahvaćena osoba" otvorila e-mail i koje veze su pozvale dotična osoba Piksela sadržanih u "newsletama" pohranjuju i vrednuju kontrolori kako bi optimizirali "slanje newslettera" i "sadržaja budućih Newsletter" boljim interesima pogođena osoba prilagoditi. Ovi osobni podaci neće biti objavljeni trećim stranama. pogođena osoba imaju pravo u bilo kojem trenutku opozvati izjavu o suglasnosti zbog. Nakon opoziva, kontrolor će izbrisati ove osobne podatke. Otkazivanje s primitka newslettera ukazuje na crossover d.o.o. automatski kao opoziv.

7. Kontaktirajte putem web stranice
Web stranica Crossover d.o.o. Zbog zakonskih propisa, ona sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našom tvrtkom, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje i opću adresu tzv. Elektronske pošte (e-mail adresu). Ako je pogođena osoba kontaktirala kontrolera putem e-pošte ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje prenose pogođena osoba bit će automatski spremljeni. Takvi osobni podaci dobrovoljno dobiveni od strane pogođena osoba pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja nositelja podataka. Ne postoji otkrivanje ovih osobnih podataka trećim stranama.

8. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka
Kontrolor obrađuje i pohranjuje osobne podatke pogođena osoba samo u razdoblju koje je potrebno za postizanje svrhe skladištenja ili kada to zahtijevaju europske direktive i propisi ili bilo koji drugi zakonodavac u zakonima ili propisima, koji odgovoran za obradu podataka. Ako je "namjena skladištenja" izostavljena ili ako istekne razdoblje skladištenja koje propisuje europske direktive i propisi ili bilo koji drugi relevantni zakonodavac, osobni će podaci biti rutinski iu skladu s zakonskim odredbama blokirani ili izbrisani.

9. Prava dotične osobe

a) Pravo na potvrda
Svaki pogođena osoba ima pravo dodijeliti europski zakonodavac i regulator da zahtijeva od kontrolora da potvrdi da li se obrađuju osobni podaci. Ako pogođena osoba želi iskoristiti ovo potvrda, može kontaktirati zaposlenika kontrolora u bilo kojem trenutku. Pravo na informacije
b) svrhu obrade
kategorije osobnih podataka koji se obrađuju primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili tek trebaju biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama ako je moguće, planirano trajanje za koje će se pohraniti osobni podaci ili, ako to nije moguće, kriteriji za određivanje trajanja postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega ili ograničenje obrade od strane odgovorne osobe ili prava na prigovor na takvu obradu postojanje prava na žalbu nadzornom tijelu ako osobni podaci nisu prikupljeni od nositelja podataka: Sve dostupne informacije o izvoru podataka postojanje automatiziranog odlučivanja uključujući profiliranje prema članku 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i - barem u tim slučajevima - značajne informacije o uključenoj logici i opsegu i namjeravanog utjecaja takve obrade na pogođena osoba. Pored toga, pogođena osoba ima pravo pristupa i jesu li osobni podaci proslijeđeni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, onda pogođena osoba ima pravo dobiti informacije o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom. Ako pogođena osoba želi iskoristiti ovo pravo na informacije, može u bilo kojem trenutku kontaktirati zaposlenika kontrolora. Svaka osoba koja je zainteresirana za obradu osobnih podataka ima pravo, u bilo kojem trenutku, dodijeliti Europska regulatorna i regulatorna tijela, da besplatno dobije podatke od kontrolora podataka o osobnim podacima pohranjenim o njoj i kopiji tih podataka. Nadalje, europski zakonodavac i regulator je podnositeljima dopustiti pružio sljedeće informacije:
c) Pravo na Korekcija
Ako pogođena osoba želi ostvariti ovo pravo za ispravak, oni mogu, u bilo kojem trenutku, kontaktirati zaposlenika kontrolora. Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka, ima pravo da europski zakonodavac i regulator daju pravo tražiti neposrednu ispravku netočnih osobnih podataka o njemu. Nadalje, pogođena osoba ima pravo tražiti popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući dodatnu izjavu, uzimajući u obzir svrhe obrade.
d) Pravo na Brisanje
Osobni podaci prikupljeni su za takve svrhe ili na drugi način obrađeni za koje više nisu potrebni. Pogođena osoba povlači pristanak na temelju kojeg je obrada temeljena u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opća uredba o zaštiti podataka. ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Opća uredba o zaštiti podataka i nema drugu pravnu osnovu za preradu. Pogođena osoba "protivi se obradi temeljem članka 21. stavka 1. Opća uredba o zaštiti podataka i nema" pretjeranih legitimnih osnova "za obradu ili podnositelj podataka podnosi prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2. Opća uredba o zaštiti podataka. Osobni podaci obrađeni su protupravno. Brisanje osobnih podataka je neophodno kako bi se ispunila zakonska obveza prema pravu Unije ili nacionalnom zakonu na koju je regulator podvrgnut. Osobni podaci prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva koje se nude na temelju članka 8. stavka 1.Opća uredba o zaštiti podataka. Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih razloga i pogođena osoba želi brisanje osobnih podataka, koji na crossover d.o.o. su pohranjeni, pogođena osoba može u bilo kojem trenutku kontaktirati zaposlenika kontrolora. Zaposlenik Crossover d.o.o. će uzrok da zahtjev za brisanje ispunjen bez odlaganja. Objavio crossover doo osobne podatke i je naša tvrtka odgovorna za brisanje osobnih podataka sukladno članku 17. stavak 1. Opća uredba o zaštiti podataka, tako da je crossover d.o.o. poduzimanje odgovarajućih mjera, uzimajući u obzir dostupne tehnologije i troškove provedbe, uključujući tehničke prirode, obavijestiti druge kontrolore podataka koji obrađuju objavljene osobne podatke, da je pogođena osoba zatražio je brisanje svih veza na takve osobne podatke ili kopije ili repliciranje osobnih podataka, ako to nije potrebno za obradu. Suradnik Crossover d.o.o. narediti ono što je potrebno u pojedinom slučaju. Svaka osoba "pogođena osoba" ima pravo dodijeliti od europski zakonodavac i zakonodavstvo da zahtijeva od kontrolora da odmah izbriše osobne podatke koji se odnose na njega, pod uvjetom da je zadovoljen jedan od sljedećih razloga i da obrada nije potrebna.
e) Pravo na ograničenje obrade
Točnost osobnih podataka osporava pogođena osoba, i to za razdoblje, koji kontroleru omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka. Obrada je nezakonita, pogođena osoba odbija izbrisati osobne podatke i umjesto toga zahtijeva ograničenje korištenja osobnih podataka. Odgovorna osoba više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, pogođena osoba zahtijeva osobni podaci zada se tvrdnje, provode ili branite pravne zahtjeve. Dotična osoba ima prigovor na obradu acc. Članak 21. stavak 1. Opća uredba o zaštiti podataka, i još nije sigurno, da li legitimni razlozi odgovorne osobe nadmašuju one pogođena osoba. Ako je zadovoljen jedan od gore navedenih uvjeta i pogođena osoba želi zatražiti ogranièenje osobnih podataka pohranjenih na Crossover d.o.o. pogođena osoba može u bilo kojem trenutku kontaktirati zaposlenika kontrolora.Zaposlenik Crossover d.o.o. će narediti ograničenje obrade. Svaka pogođena osoba ima pravo od Europska direktiva i regulatorno tijelo da zahtijeva od kontrolora ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta.
f) Pravo na Prenosivost Podataka
Nadalje, u ostvarivanju prava na prenosivost podataka prema članku 20. stavku 1. Opća uredba o zaštiti podataka, nositelj podataka ima pravo pribaviti da se osobni podaci prenose izravno od jednog kontrolora do drugog, ako je to tehnički izvedivo i ako je tako to ne utječe na prava i slobode drugih. Da bi osiguralo pravo na prenosivost podataka, pogođena osoba u bilo kojem trenutku obratite se zaposlenika Crossover d.o.o.. Svaka pogođena osoba ima pravo od Europska direktiva i regulatorno tijelo da zahtijeva od da je pogođena osoba osobnih podataka dostavljen od kontroleru u strukturiranom standardnom i strojno čitljivom formatu. pogođena osoba također ima pravo prenijeti te podatke drugoj osobi bez ometanja od strane osobe odgovorne za pružanje osobnih podataka; pod uvjetom da se ta obrada temelji na pristanku na temelju članka 6. stavka 1. točke a) GDPR-a ili članka 9. stavka 2. točke a) GDPR-a ili ugovora prema članku 6. stavku 1. točki (b) GDPR-a i prerade koristeći automatizirane postupke, pod uvjetom da obrada nije neophodna za obavljanje zadaća od javnog interesa ili u obavljanju javnih ovlasti delegiranih kontroloru.
g) Pravo na Prigovor
Crossover d.o.o. U slučaju prigovora, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako ne možemo pokazati neodoljive legitimne razloge za obradu koje nadilaze interese, prava i slobode subjekta podataka ili je obrađivanje u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Pored toga, subjekt podataka ima pravo, iz razloga koji proizlaze iz njihove posebne situacije, obrada osobnih podataka o pogođena osoba, koji na Crossover d.o.o. za znanstvena ili povijesna istraživanja ili za statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 1. Opća uredba o zaštiti podataka, koji na Crossover d.o.o. nastupiti za znanstvena ili povijesna istraživanja ili za statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 1. Opća uredba o zaštiti podataka, podnijeti prigovor, osim ako, takva obrada je neophodna za ispunjavanje zadaća od javnog interesa. Za ostvarivanje "prava opozicije", pogođena osoba može se izravno obratiti bilo kojem zaposleniku tvrtke Crossover d.o.o. ili se obratite drugom zaposleniku. "Subjekt podataka" također je slobodan, u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, da koristi svoje pravo prigovora automatskim postupcima primjenom tehničkih specifikacija. Obrađuje "Crossover d.o.o". "osobni podaci" za izravni marketing, pogođena osoba ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja. Ovo se također odnosi i na profiliranje, koliko je povezano s takvom izravnom poštom. Je pogođena osoba u suprotnosti s Crossover d.o.o. obradu u svrhu izravnog marketinga, Crossover d.o.o. više ne obrađuje osobne podatke za te svrhe. Svaka pogođena osoba ima pravo od Europska direktiva i regulatorno tijelo da u bilo koje vrijeme, zbog razloga koji proizlaze iz njegove posebne situacije, protiv europskih zakonodavnih i zakonodavnih tijela obrađuje osobne podatke koji se odnose na njega sukladno članku 6. stavku 1. točki a) e ili f Opća uredba o zaštiti podataka, podnijeti prigovor. To se također odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi.
h) Automatizirane odluke u pojedinačnim slučajevima, uključujući profiliranje
Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između pogođena osoba i kontrolora ili (2) uz izričitu suglasnost pogođena osoba, Crossover d.o.o. odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa pogođena osoba, uključujući barem pravo na dobivanje intervencije osobe od strane kontrolora, da izrazi svoju poziciju i osporava odluku. Ako se pogođena osoba želi osloniti na automatizirano odlučivanje, pogođena osoba može u bilo kojem trenutku kontaktirati zaposlenika kontrolora. Svaka pogođena osoba ima pravo od Europska direktiva i regulatorno tijelo da, ne podliježe odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi - uključujući profiliranje - koja ima pravne učinke na nju ili koja na sličan način ozbiljno utječe na nju, osim ako je odluka (1) neophodna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između nositelja podataka i kontrolora, ili (2) dozvoljeno zakonodavstvom Unije ili države članice kojoj je tajnik podvrgnut te ako takvo zakonodavstvo sadrži odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda i legitimnih interesa pogođena osoba, ili (3) uz izričitu suglasnost pogođena osoba.
i) Pravo na opoziv pristanka za zaštitu podataka
Ako pogođena osoba želi ostvariti svoje pravo na povlačenje suglasnosti, oni mogu, u bilo kojem trenutku, kontaktirati zaposlenika kontrolora. Svaka pogođena osoba ima pravo od Europska direktiva i regulatorno tijelo da, u bilo kojem trenutku opozvati pristanak na obradu osobnih podataka.

10. Pravila o privatnosti o korištenju i korištenju Facebooka Upravitelj je integrirala komponente tvrtke Facebook na ovu web stranicu. Facebook je društvena mreža. Društvena mreža je društveno okupljalište koje se temelji na Internetu, mrežna zajednica koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. društveno umrežavanje može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućava internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook korisnicima društvene mreže omogućuje stvaranje privatnih profila, prijenos fotografija i druženje putem zahtjeva prijatelja. Operativna tvrtka Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Osobe odgovorne za obradu osobnih podataka, ako pogođe na osoba živi izvan SAD-a ili Kanade, su Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, Luka Grand Canal, Dublin 2, Irska. Svaki posjet jednoj od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojim upravlja kontrolor i na kojem je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), internetski preglednik na informacijskom sustavu osobe koja je predmet takve poruke Komponenta uzrokuje preuzimanje odgovarajuće Facebook komponente Facebooka. Pregled svih dodataka za Facebook možete pronaći na developers.facebook.com/docs/plugins/. Kao dio ovog tehničkog procesa, Facebook prima informacije o tome koja specifična donja strana naše web stranice posjećuje dotična osoba. Ako je pogođena osoba istovremeno prijavljen se na Facebook, Facebook priznaje svaki posjet našoj web stranici, i tijekom vašeg boravka na našoj web stranici; koja specifična podstranica našeg web mjesta posjećuje pogođenu osobu. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i dodjeljuju Facebook na odgovarajućem Facebook računu pogođena osoba. Ako pogođena osoba aktivira jedan od Facebookovih gumba integriranih na našoj web stranici, na primjer gumb "Poput" ili ako pogođena osoba napravi komentar, Facebook dodjeljuje ove podatke osobnim Facebook korisničkim računom pogođena osoba i pohranjuje te osobne podatke. Facebook uvijek prima informacije putem Facebook komponente da je pogođena osoba posjetio našu web stranicu ako je pogođena osoba istovremeno prijavljen na Facebook u vrijeme pristupa našoj web stranici; to se odvija bez obzira na to utječe li pogođena osoba na Facebook komponentu ili ne. Ako pogođena osoba ne traži takav prijenos podataka na Facebook, on može spriječiti prijenos; odjavite s računa na Facebooku prije nego što nazovete našu web stranicu. Pravila o podacima koje je objavio Facebook, a kojima se može pristupiti na www.facebook.com/about/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Također objašnjava koje opcije Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost pogođena osoba. Osim toga, dostupne su različite aplikacije koje omogućuju suzbijanje prijenosa podataka na Facebook. Takve aplikacije može koristiti pogođena osoba za suzbijanje prijenosa podataka na Facebook.

11 Pravila o privatnosti za upotrebu usluge Google Analytics (s anonimnom značajkom)
Upravitelj je na ovoj web stranici integrirala komponentu Google Analytics (s funkcijom anonimizacije). Google Analytics usluga je web analytics. Web analiza je ispitivanje, prikupljanje i analiziranje podataka o ponašanju posjetitelja na web stranice. Između ostalog, usluga web analize prikuplja podatke o tome na od web stranici pogođena osoba je došla na web stranicu (takozvane preporuke), kojima su pristupili podstranic e web stranice ili koliko je često i za koju duljinu boravka pregledana podstranica. Web analizu se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i analize troškova i koristi internet oglašavanja. Operativna tvrtka Google Analytics komponente je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD. Regulator upotrebljava dodatak "_gat._anonymizeIp" za web-analizu putem usluge Google Analytics. Ovim dopunom Google će skratiti i anonimizirati IP adresu internetske veze "predmeta podataka" ako je pristup našoj web stranici iz države članice Europske unije ili iz druge države stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Svrha komponente usluge Google Analytics jest analiziranje tijekova posjetitelja na našoj web stranici. Između ostalog, Google koristi podatke i informacije dobivene kako bi procijenio upotrebu naše web stranice, da nam napravi online izvješća koja prikazuju aktivnosti na našim web stranicama i pružaju druge usluge vezane uz korištenje naše web stranice. Google Analytics upotrebljava cookies na sustavu informacijske tehnologije "zainteresirane osobe". Deklaracija za kolačiće može se pronaći pod 3. Upotrebom ovog cookies Google omogućuje analizu korištenja naše web stranice. Svaki put kada se pristupi kontrolnoj ploči jednoj od stranica te web stranice, a komponenta usluge Google Analytics integrirana, internetski preglednik na informacijskoj tehnologiji pogođena osoba automatski će aktivirati odgovarajuća web stranica Google Analyticsa. Komponenta uzrokuje slanje podataka Googleu u svrhu analize na mreži. Kao dio ovog tehničkog postupka, Google će biti svjestan osobnih podataka, kao što je IP adresa pogođena osoba koju Google koristi, između ostaloga, za praćenje podrijetla posjetitelja i klikova, a zatim naplata provizije. Cookies pohranjuje podatke koji identificiraju osobne podatke, kao što su vrijeme pristupa, mjesto iz koje je pristup napravljen i učestalost posjeta web mjesta od strane nositelja podataka. Svaki put kada posjetite našu web stranicu, Vaši osobni podaci, uključujući IP adresu internetske veze koju koristi pogođena osoba, prenose se na Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama. Pogođena osoba može spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice, kao što je gore prikazano, u bilo kojem trenutku pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i time trajno proturječiti postavljanju cookies Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavlja cookies na sustav informacijske tehnologije pogođena osoba. Osim toga, kolačić koji je već postavio Google Analytics može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. .Nadalje, pogođena osoba ima mogućnost proturječiti i spriječiti prikupljanje podataka koje je generirao Google Analytics za upotrebu ove web stranice i obrada ovih podataka od strane Googlea. Da biste to učinili, osoba mora preuzeti i instalirati dodatni Zu diesem Zweck muss eine Person ein zusätzliches Browser-Ad-On von tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. od tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ovaj dodatak pregledniku obavještava Google Analytics putem JavaScripta da se podaci i informacije o posjećivanjem web stranica ne mogu prenijeti u Google Analytics. Google smatra da je Browser-Add-Ons pregledan kao kontradikcija. Ako se sustav informacijske tehnologije od pogođena osoba briše, formatira ili ponovno instalira kasnije, pogođena osoba mora ponovno instalirati dodatak preglednika kako bi deaktivirala Google Analytics. Ako dodatak Browser-Add-Ons deinstalira ili onemogućuje pogođena osoba ili bilo koja druga osoba unutar njihove kontrole, moguće je ponovno instalirati ili ponovo omogućiti dodatni Browser-Add-Ons. Dodatne informacije i Googleova pravila o privatnosti možete pronaći na adresi www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics detaljnije se objašnjava na ovoj vezi www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12 Pravila o privatnosti za upotrebu usluge Google+
Upravitelj je integrirala gumb Google+ kao komponentu na ovoj web stranici. Google+ je takozvana društvena mreža. Društvena mreža je društveno okupljalište koje se temelji na Internetu, mrežna zajednica koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućava Internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Google+ omogućuje korisnicima društvenih mreža između ostaloga stvaranje privatnih profila, prijenos fotografija, i umrežavanje putem zahtjeva prijatelja. Operativna tvrtka Googlea je Google Inc, 1600 amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD. Pozivom bilo koje od pojedinačnih stranica ove web stranice, koje upravlja kontrolorom, i na kojem je integriran gumb Google+, internetski preglednik na informacijskom sustavu "pogođene osobe" automatski se "zatraži" od strane odgovarajućeg gumba Google+, preuzeti prikaz odgovarajućeg Google+ gumba s Googlea. Kao dio ovog tehničkog procesa, Google će biti svjestan specifičnog dna naše web stranice koju je posjetio pogođena osoba. Detaljnije informacije o Google+ dostupne su na developers.google.com/+/. Ako je pogođena osoba istovremeno prijavljen se na Google+, Google+ priznaje svaki posjet našoj web stranici, i tijekom vašeg boravka na našoj web stranici; koja specifična podstranica našeg web mjesta posjećuje pogođenu osobu. Ti se podaci prikupljaju putem Google+ komponente i dodjeljuju Google+ na odgovarajućem Google+ računu pogođena osoba. Ako pogođena osoba aktivira jedan od Google+ gumba integriranih na našoj web stranici, na primjer daje preporuku Google + 1, dodjeljuju Facebook na odgovarajućem Facebook računu pogođena osoba i pohranjuje ove osobne podatke. Preporuka usluge Google+ +1 koju je pogođena osoba izradila na ovoj web-lokaciji, postaje zajedno s drugim osobnim podacima, kao što je naziv računa Google + 1 koji koristi pogođena osoba, i ovu fotografiju u drugim Googleovim uslugama, na primjer, rezultati tražilice Google tražilice, Google račun nositelja podataka ili drugdje; na primjer na web stranicama ili u vezi s oglasima, spremljene i obrađene. Google je u mogućnosti povezati posjet ovoj web stranici s ostalim osobnim podacima pohranjenim na Googleu. Google također bilježi ove osobne podatke u svrhu poboljšanja ili optimizacije različitih Googleovih usluga. Google uvijek prima informacije putem gumba Google + da je dotična osoba posjetila našu web stranicu, ako se subjekt podataka istovremeno prijavljuje na Google+ u vrijeme pristupa našoj web stranici; to se događa neovisno o tome hoće li osoba kliknuti gumb Google+ ili ne. Ako pogođena osoba ne traži takav prijenos podataka na Google+, on može spriječiti prijenos; odjavite s računa na Facebooku prije nego što nazovete našu web stranicu. Dodatne informacije i Googleova pravila o privatnosti možete pronaći na adresi www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Dodatni Google upućuje na gumb Google +1 možete pronaći na developers.google.com/+/web/buttons-policy.

13 Pravila o privatnosti za Use od LinkedIn
Upravitelj je integrirala komponente tvrtke LinkedIn Corporation na ovu web stranicu. LinkedIn je internetska društvena mreža koja korisnicima omogućuje povezivanje s postojećim poslovnim kontaktima i stvaranje novih poslovnih kontakata. Više od 400 milijuna registriranih ljudi koristi LinkedIn u više od 200 zemalja. Time LinkedIn trenutno predstavlja najveću platformu za poslovne kontakte i jednu od najposjećenijih web stranica na svijetu. LinkedInova poslovna tvrtka je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SAD. Pravila o privatnosti izvan Sjedinjenih Država rješava LinkedIn Ireland, pitanja o privatnosti, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska. Svaki put kada posjetite našu web stranicu, koja ima LinkedIn komponentu (LinkedIn plug-in), uzrokuje ovu komponentu, da preglednik koji koristi pogođena osoba odgovarajuća komponenta komponente LinkedIn, preuzimanje. Više informacija o LinkedIn dodatcima potražite na developer.linkedin.com/plugins. Kao dio ovog tehničkog procesa, LinkedIn prima informacije o tome koja određena podstranice naše web stranice posjećuje pogođena osoba. Ako je pogođena osoba istovremeno prijaviti se na LinkedIn, LinkedIn priznaje svaki posjet našoj web stranici, i tijekom vašeg boravka na našoj web stranici; koja specifična podstranica našeg web mjesta posjećuje pogođenu osobu. Ove informacije prikupljaju se putem LinkedIn komponente i povezuju LinkedIn na Povjereni LinkedInov LinkedIn račun. Ako pogođena osoba aktivira jedan od LinkedIn gumba integriranih na našoj web stranici, LinkedIn dodjeljuje ove podatke osobnim LinkedIn korisničkim računom pogođena osoba i pohranjuje te osobne podatke. LinkedIn uvijek prima informacije putem LinkedIn komponente da je "pogođena osoba" posjetila našu web stranicu ako je pogođena osoba istodobno prijavljen na "LinkedIn" u trenutku pristupa našoj web stranici, to se događa bez obzira na to utječe li pogođena osoba na komponentu kliknite LinkedIn ili ne. Ako pogođena osoba ne traži takav prijenos podataka na LinkedIn, on može spriječiti prijenos; odjavite s računa na LinkedIn prije nego što nazovete našu web stranicu. Na www.linkedin.com/psettings/guest-controls, LinkedIn nudi mogućnost otkazivanja pretplate na e-poštu, SMS i ciljane oglase te upravljanje postavkama oglasa. LinkedIn također koristi partnere kao što su Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, koji mogu postaviti cookies. Takve cookies možete odbiti na adresi www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedInova pravila o privatnosti dostupna su na adresi www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedInova pravila o kolačićima dostupna su na adresi www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

14 Pravila o privatnosti o korištenju Twittera
Upravitelj je integrirala elemente Twitter na ovoj web stranici. Twitter je višejezična javno dostupna usluga za microblogging u kojoj korisnici mogu postavljati i distribuirati takozvane tweete koji su ograničeni na 280 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući ne-Twitter pretplatnike. Tweete se također prikazuju takozvanim sljedbenicima odgovarajućeg korisnika. Sljedbenici su drugi korisnici Twittera koji prate tweete korisnika. Twitter vam također omogućuje da adresirate široku publiku putem hashtagova, veza ili retweetsa. Operativna tvrtka Twittera je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD. Svaki put kada se pristupi jedna od pojedinačnih stranica ove web stranice, "kojom upravlja kontrolor", a integrirana je i Twitter komponenta, Internetski preglednik na informacijskom sustavu pogođena osoba automatski uzrokuje odgovarajuća da "preuzme" "Twitter komponente" s Twittera. Više informacija o gumbima na Twitteru dostupno je na adresi about.twitter.com/resources/buttons. Kao dio ovog tehničkog procesa, Twitter je svjestan kojeg specifičnog dna naše web stranice posjećuje pogođena osoba. Svrha integracije Twitter komponente je omogućiti našim korisnicima redistribuiranje sadržaja ove web stranice, promovirati ovu web stranicu u digitalnom svijetu i povećati broj posjetitelja Ako je pogođena osoba istovremeno prijavljen se na Twitter, Twitter priznaje svaki posjet našoj web stranici, i tijekom vašeg boravka na našoj web stranici; koja specifična podstranica našeg web mjesta posjećuje pogođenu osobu. Ti se podaci prikupljaju putem Twitter komponente i dodjeljuju Twitter na odgovarajućem Twitter računu pogođena osoba. .Ako pogođena osoba aktivira jedan od gumba na Twitteru koji su integrirani na našu web stranicu, "preneseni podaci i informacije" dodjeljuju se osobnom Twitter korisničkom računu pogođena osoba i pohranjuju i obrađuju Twitter. Twitter uvijek prima informacije putem Twitter komponente da je pogođena osoba posjetio našu web stranicu ako je pogođena osoba istodobno prijavljen na Twitter u vrijeme pristupa našoj web stranici; to se događa bez obzira na to utječe li pogođena osoba klikom na Twitter komponentu "ili ne". Ako pogođena osoba ne traži takav prijenos podataka na Twitter, on može spriječiti prijenos; odjavite s računa na Twitter prije nego što nazovete našu web stranicu.

15 Pravila o privatnosti za upotrebu usluge YouTube
Upravitelj je integrirala komponente YouTubea na ovu web stranicu. YouTube je video web portal koji omogućuje izdavačima videozapisa da prenose "besplatne" videoisječke. i drugi korisnici također mogu slobodno promatrati, ocijeniti i komentirati ih. YouTube dopušta objavljivanje svih vrsta videozapisa, tako da su dostupni i kompletni filmski i televizijski emisi, ali i glazbeni videozapisi, prikolice ili videozapisi stvoreni korisnicima "na internetskom portalu. Poslovna tvrtka YouTubea je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. YouTube, LLC je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Više informacija o usluzi YouTube možete pronaći na adresi www.youtube.com/yt/about/en/. Kao dio ovog tehničkog postupka, "YouTube i Google" svjesni su koje određene podstranice naše web stranice posjećuju pogođena osoba. Ako je pogođena osoba istovremeno prijavljen se na YouTube, YouTube priznaje svaki posjet našoj web stranici, koji sadrži YouTube videozapis, tijekom vašeg boravka na našoj web stranici i koja specifična podstranica našeg web mjesta posjećuje pogođenu osobu. Te informacije prikupit će YouTube i Google i povezane s relevantnim YouTube računom subjekta. YouTube i Google uvijek će primati informacije putem YouTube komponente koje je pogođena osoba posjetio našu web stranicu ako je pogođena osoba istovremeno prijavljen na YouTube u trenutku pristupa našoj web stranici; to se događa neovisno o tome hoće li pogođena osoba kliknuti na YouTube videozapis ili ne. Ako takav prijenos podataka u YouTube i Google ne traži pogođena osoba, pogođena osoba može spriječiti prijenos tako; da se odjavite sa svog računa na usluzi YouTube prije nego što nazovete našu web stranicu. Pravila o privatnosti usluge YouTube, dostupna na www.google.com/intl/en/policies/privacy/, identificiraju prikupljanje, obradu i upotrebu osobnih podataka od strane YouTubea i Googlea.

16 Pravna osnova za obradu
Članak 6. (a) GDPR osigurava našoj tvrtki pravnu osnovu za proces obrade u kojoj tražiti pristanak za određenu svrhu prerade. Ako je obrada osobnih podataka neophodna za obavljanje ugovora na koji je pogođena osoba stranka, kao što je slučaj, primjerice, u postupcima prerade potrebne za isporuku dobara ili pružanje bilo koje druge usluge ili naknade, Obrada na temelju članka 6. I lit. b GDPR. Isto vrijedi i za takve "postupke obrade" koji su potrebni za izvršavanje predugovornih mjera, primjerice u slučajevima upita o našim proizvodima ili uslugama. Je li naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi koja zahtijeva obradu osobnih podataka, kao što je ispunjenje Porezne obveze, dakle, obrada temelji se na članku 6. I lit. c GDPR. U rijetkim slučajevima može se zahtijevati obrada osobnih podataka radi zaštite vitalnih interesa pogođena osoba ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj naše tvrtke ozlijeđen, a njegovo ime, dob, zdravstveno osiguranje ili druge vitalne informacije morali bi se proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada će obrada biti temeljena na članku 6. I lit. d GDPR se temelje. Naposljetku, operacije obrade mogu se temeljiti na članku 6. I lit. Temelji se na GDPR ima. Ova pravna osnova zasniva se na operacija obrade koje nisu pokrivene ni jednom od gore navedenih zakonskih osnova, gdje je obrada neophodna za zaštitu legitimnih interesa naše tvrtke ili treće strane, osim ako interesi, temeljna prava i slobode dotične osobe prevladavaju. Takve se obrade osobito dopuštaju jer su ih europski zakonodavac posebno spomenuo. S tim u svezi, on je smatrao da bi mogao biti legitiman interes ako je pogođena osoba kupac odgovorne osobe (Recital 47, druga rečenica, GDPR ).

17 Korisni interesi u obradi koju provodi kontrolor ili treća strana

Jesu li obrađeni osobni podaci na temelju članka 6. I. GDPR je naš legitimni interes za "obavljanje poslovanja" za dobrobit svih naših zaposlenika i naših "dioničara".

18 Trajanje za koje se pohranjuju osobni podaci
Kriterij za trajanje pohranjivanja osobnih podataka je odgovarajući zakonski rok zadržavanja. Nakon roka, odgovarajući podaci će se rutinski izbrisati, ako više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili za pokretanje ugovora.

19 Pravne ili ugovorne odredbe za pružanje osobnih podataka; Nužnost sklapanja ugovora; Obveza nositelja podataka za pružanje osobnih podataka; moguće posljedice neprovođenja Razjasnimo da je pružanje osobnih podataka djelomice propisano zakonom (poput poreznih propisa) ili može proizaći iz ugovornim aranžmanima (kao što su detalji izvođača radova). Ponekad je možda potrebno zaključiti ugovor da "pogođena osoba" osigurava osobne podatke koji moramo naknadno obraditi. Na primjer, pogođena osoba potreban je za pružanje osobnih podataka kada se naša tvrtka ugovara s njom. Nepoštivanje osobnih podataka značilo bi da se ugovor s dotičnom osobom ne može zatvoriti. Prije bilo kakvih osobnih podataka koje dotična osoba pruža, dotična osoba mora kontaktirati jednog od naših zaposlenika. Naš zaposlenik pojašnjava "zahvaćenu osobu" slučajno od slučaja do slučaja da li je pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili potrebna za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka,i posljedice neobavljanja osobnih podataka.

20 Postojanje automatiziranog odlučivanja
Kao odgovorna tvrtka se suzdržavamo od automatskog odlučivanja ili profiliranja. Ovaj obrazac Pravila o privatnosti dali su Generator za izjavu o privatnosti GDPR Njemačkog društva za zaštitu podataka u suradnji s odvjetničkim društvom za medijski zakon WILDE BEUGER SOLMECKE | Odvjetnici su stvoreni.